search
Login | Signup | Support
 • 0
 • ×

  Add as FriendLarawan ng Lakas Paggawa

  by: rodel

  Current Rating : Rate It :

  8805

  Views

  Download
   
  1 : LARAWAN NG LAKAS PAGGAWA Araling Panlipunan IV Mr. Rodel E. Sinamban Guro Jocson College,Inc. Angeles City
  2 :
  3 : Larawan ng Paggawa sa Pilipinas Klasipikasyon ng manggagawa: -Manggagawang Pisikal -Manggagawang Mental
  4 : Kakulangan sa trabaho Mababang sahod Nagbabakasakaling mas gaganda ang buhay kapag nakapag-abroad at doon maka-kaipon ng sapat na pera para sa pamilya Mahinang ekonomiya Malalayo sa pamilya Maaring maging malayo ang loob ng mga anak. Mas dadaming manggagawa sa ibang bansa at makikinabang sa kakayahan ng mga Pilipino Mauubos ang mga manggagawa dito sa Piipinas na higit nangangailangn ng mga magseserbisyo sa bansa. Pag-unlad ng ekonomiya Dagdag sahod sa mga manggagawa Pag-papaunlad ng mga trabaho upang bumaba ang bilang ng mga taong walang trabaho Pag-papatayo ng mga mahahalagang programa ng pamahalaan para sa mga kababayan nating Pilipino upang hindi nila maisipang mangibang bansa. Paghahanapbuhay sa Ibang Bansa
  5 : Kahalagahan ng Paggawa: < Nalilinang ang mga hilaw na materyales. < Nagpoproseso ang mga hilaw na materyales ng agrikultura. < Nalilinang ang mga likas na yaman. < Nagpapaandar at nagagamit ang mga makinarya at teknolohiya. < Nalilikha ang mga produktong kailangan ng bansa.
  6 : Nominal Wage at Real Wage Nominal Wage/ Money Wage - tumutukoy sa halaga na tinatanggap na kabayaran. Real Wage - tumutukoy sa halaga ng produkto at serbisyo na nabili mula sa kitang tinatanggap.
  7 : Real Wage= Nominal Wage x 100% CPI Halimbawa: Real Wage= PhP 10,000.00 x 100% Php 205.50 Real Wage= PhP 4,866.18
  8 : Kompyutin ang Real Wages:
  9 : Mga Teorya Ukol sa Sahod: -Marginal Productivity Theory -Wage Fund Theory -Subsistence Theory Ang Sahod at Sweldo
  10 : Manggagawa Unyon Mga Batas Mga Karapatan Samahan ng Manggagawa Ang magtatanggol at Mangangalaga sa Manggagawa Magbibigay proteksyon sa mga karapatan ng Manggagawa Makatarungang sahod at oras sa paggagawa
  11 : Mga Paraan ng Manggagawa: - Boykot - Piket - Welga - Sabotahe - Closed Shop Mga Paraan ng Pangasiwaan: - Blacklist - Yellow Dog Contact - Pagtanggap ng Scab - Espiya - Open Shop - Lockout - Injunction
  12 : Welga Kami, hmp!! Lockout!! he he. Manggagawa Pangasiwaan Alitan sa Paggagawa Collective bargaining Pagkakasundo sa pamamagitan ng Arbitrasyon
  13 : Magkakaroon ng kapayapaan sa industriya Kapag nagkasundo ang dalawang panig Palage mu? Ikit me?
  14 :

  Presentation Tags

  Copyright © 2017 www.slideworld.com. All rights reserved.