search
Login | Signup | Support
 • 0
 • ×

  Add as FriendMga nagkakaisang Bansa

  by: rodel

  Current Rating : Rate It :

  3703

  Views

  Download
   
  1 : ARALING PANLIPUNAN III MGA NAGKAKAISANG BANSA MR. RODEL E. SINAMBAN AP III-IV GURO JOCSON COLLEGE, INC. ANGELES CITY
  2 : Pagwawakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Tagumpay ng mga Allies Pagsuko ng Italy Pagbawi sa Hilagang Africa Pagbagsak ng Fascismo Kalayaan ng Paris Kalayaan ng Belgium Pagbagsak ng Nazismo
  3 : “KUNG ANG DIGMAAN AY NAHUBOG SA ISIPAN NG MGA DAKILANG TAO, ANG KAPAYAPAAN AY MAAARI DING MAGMULA SA MGA DAKILANG TAO.”
  4 : Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pagwawagi ng Demokrasya Pagkawasak ng buhay Pagkasira ng ekonomiya Kalayaan ng mga Bansa Pagkakatatag ng UN
  5 :
  6 : DECLARATION OF THE UNITED NATIONS UNITED NATIONS Oktubre 24, 1945
  7 : Moscow Conference (Oktubre 19-Nobyembre 1, 1943) Britain, Russia, US, China Dumbarton Oaks Conference (Agosto 21-Oktubre 7,1944) Britain, Russia, US, China Yalta Conference (Pebrero 3-11,1945) Roosevelt, Churchill, Stalin San Francisco Conference (Abril 15-Hunyo 26,1945) 50 Bansa
  8 : Punong himpilan ng UN sa Lungsod ng New York
  9 : Bakit itinatag ang United Nations? Mapanatili ang pandaigdig na kapayapaan at seguridad. Paunlarin ang pagkakaibigan ng mga bansa batay sa pantay-pantay na karapatan ng lahat ng tao Makamit ang pandaigdig na paglutas ng mga suliranin ng sangkatauhan sa kabuhayan, lipunan, at pantao. Tulungan ang mga bansa sa paggawa ng mga kasunduang pangkapayapaan at pagkakaibigan
  10 : Sanggunian sa Katiwasayan (Security Council) Pandaigdig na Hukuman Ng Katarungan (International Court of Justice) Kalihiman (Secretariat) Sanggunian sa Katiwasayan (Security Council) Sangguniang Pangkabuhayan at Panlipunan (Economic and Social Council)
  11 : Nagkaroon ba ng kapayapaan nang maitatag ang United Nations? Anu-ano ang tagumpay ng United Nations?
  12 : Nagawa: 1. Pagtatanggal ng kolonisasyon. 2. Pangangalaga sa mga refugee ng digmaan sa Europe, Asia, at Africa. Pagpapaunlad sa kapakanan ng mga bata. Pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan. Pagsulong ng karapanatng pantao. Pagpapaunlad ng kalusugan ng sangkatauhan. Pakikipagtulungang teknikal sa pansiyentipiko.
  13 : 8. Kompanya laban sa pagdami ng populasyon. 9. Giyera laban sa taggutom. 10. Pagpapaunlad ng edukasyon at impormasyon. 11. Pagpapaunlad ng kondisyon sa paggawa. 12. Pandaigdig na kontrol sa narkotiko. 13. Proteksyon sa kapaligiran. 14. Pagtataguyod ng pandaigdig na pakakaunawaan at pakikipagtulungan.
  14 : Bakit sa sinabi na sa pangkalahatan ay bigo ang United Nations?
  15 : Pagkabigo ng United nations Sobrang pamumulitika. Sobrang bigat at mabagal. Ang UN at iba pang sangay ay nabigong pigilan ang mga estado sa pangangamkam o pag-angkin ng mga teritoryo ng ibang estado, kahit naipagbawal na nila ang kolonyalismo. Ang UN at iba pang sangay ay nabigong makakuha ng mas magandang kalakal, tulong at pautang para sa mga umuunlad na mga bansa. Ang UN at iba pang ahensya ay nabigo sa kanilang pangunahing misyon upang pigilin ang mga digmaan at siguruhin ang pandaigdig na kapayapaan.
  16 : Kasunduan Clippings ng mga balita mula sa mga pahayagan, artikulo, magasin, at editoryal at mga larawan. I-research : ang kalagayan ng mga bansang Japan, Yemen, Libya, Saudi Arabia, Lebanon, China, Singapore, Indonesia, at Pilipinas sa kanilang kasalukuyang kalagayan kaugnay ng mga kaguluhan at kalamidad sa Internet at ang ginawa o ginagawa ng United Nations sa kasalukuyan. Short bond paper at folder. Dahilan at Epekto ng Pandaigdigang Terorismo.

  Related Presentations

  noches_griegas

  929 Views

  The_rainbow_river

  910 Views

  pyramids

  1294 Views

  Babasaheb

  986 Views

  adolf hitler

  3545 Views

  history of virology

  3958 Views

  Mga Relihiyon sa Asya

  11682 Views

  Focus

  1114 Views

  history

  2102 Views

  Rohtas Fort

  2740 Views

  Freedom Fighter

  2333 Views

  nazism

  2946 Views

  SACHIN TEDULKAR

  1576 Views

  History of US

  1584 Views

  HISTORY OF ZERO

  1482 Views

  the great dictator

  1642 Views

  Bhil Tribes

  8037 Views

  Adolf hitler

  1898 Views

  View More

  Presentation Tags

  Copyright © 2019 www.slideworld.com. All rights reserved.